V příslušné kategorii byl nakonec ze tří finalistů vítězem prohlášen rizikový specialista bruselského letiště, na základě jehož rizikových analýz bylo zabráněno několika únosům letadel a teroristickému útoku na  Bruselský letištní terminál s ohledem na skutečnost, že ušetřené lidské životy představují zcela mimořádnou hodnotu.

Skutečnost, že mezi několika desítkami soutěžících rizikových specialistů z různých nadnárodních velkých firem a institucí ze všech národních organizací FERMA v Evropě byl do finále prestižní kategorie vybrán pracovník vysoké školy s metodou pro analýzu rizik, dokazuje, že mezinárodní profesní organizace oceňují spolupráci s vysokými školami a váží si výsledků jejich výzkumné práce, které pomáhají metodicky realizovat inženýrské činnosti v praxi. Přítomný zástupce komise EU v doprovodném projevu při zahájení slavnostního večera zdůraznil význam práce s riziky v průmyslu i ve společnosti. Z tohoto hlediska se jeví jako velmi prozíravý čin, že zásluhou SPŘ byla metoda RIPRAN zařazena do Národního standardu certifikace projektových manažerů.

Přitom metoda RIPRAN se používá již 15 let pro analýzu projektových rizik a osvědčila se v řadě firem a v mnoha projektech, jak si připomněli účastníci konference k tomuto výročí na rektorátu VUT v dubnu loňského roku.

Metoda se vyučuje na technických vysokých školách i univerzitách v České republice, jak dokládá seznam firem a škol na stránkách metody RIPRAN (www.ripran.eu)


 

Mgr. J. Bicanová, předsedkyně ASPAR ČR, národní organizace  ČR ve FERMA, s autorem metody RIPRAN na slavnostním ceremoniálu  6. 12. 2016 v Bruselu

RIPRAN_Brusel