Akčním workshopem provázel lektor Petr Moučka, tvůrce účinného systému sebeobrany, projektový manažer, metodik, kouč, vizionář a zastánce moderního rytířství.

Řešení krizové situace bylo demonstrováno na týmové hře, kterou lektor připravil pro IPMA Young Crew na míru s cílem ukázat, že správné východisko spočívá ve schopnosti adaptovat se na aktuální situaci a bezprostředně reagovat na změny. V podobných situacích je dle lektora žádoucí, aby projektový manažer rozdělil plán na etapy: 1. bezprostředního ohrožení, 2. rychlého plánování k minimalizaci škod a dosažení hlavního cíle, 3. strategického plánování zahrnující varianty provedení a prevenci. Jedním z důležitých výstupů workshopu bylo poznání, že si apriori nastavujeme hranice, které nás omezují ve schopnosti přistupovat k řešení situace jinak.

Afterwork se těšil hojné účasti, jak z řad začínajících, tak zkušených projektových manažerů a zájemců o projektové řízení. Věříme, že se v podobné sestavě sejdeme i příště, a vítáme i nové účastníky. Bližší podrobnosti o plánovaném afterworku budou s předstihem zveřejněny na našem facebooku.