Roman Slivka z IBM v přednášce mimo jiné kladl důraz na to, že v projektovém řízení nejde jen o trojimperativ, ale velký význam má i zapojení uspokojení a pocitových složek zainteresovaných stran. Dále kladl začínajícím PM na srdce, aby se zaměřili na kvalitní reporting spojený s viualizační stránkou.

Alena Vejsadová v říší zázraků poukázala na to, že v praxi se bez vlastní angažovanosti nelze obejít.

Pavel Šmejkal z Digimates na grafech a tabulkách předvedl výsledky výzkumu stávajících projektových manažerů v oblasti jejich vzdělání, certifikací, platů a mnoha dalších zajímavých parametrů.

Petr Lev pak velmi jednoduše nastínil, jak vyměnit svého šéfa. Klíčem je spolehlivost a získání důvěry, bez nich se to nikomu nepodaří.

Michal Kroft řešil otázku, zda se PMem stát z odborníka na svoji problematiku a nebo mít osvojeny techniky PM a nebýt zatížen procesy svého oboru. Odpověď je někde uprostřed.

Součástí konference byl také festival pracovních příležitostí, kde někteří partneři akce nabízeli možnost získání prvních pracovních zkušeností.

Odpolední část workoshopů pak nabídla možnost vyzkoušet si PM na „reálných“ příkladech. Následoval pak networking, kde bylo možné neformálně navázat nové kontakty tolik nutné k získání zkušeností tak, aby nebyl „Krok do neznáma“ tak výrazný.

Za vyzdvihnutí stojí především velmi přátelská atmosféra a pohoda, která pramenila nejen z přednášejících, ale všech účastníků. To vše jistě povede k ještě lepšímu PMconu 2018.

 

Ing. Václav Bláha

Vedoucí OBMI

FN Motol