Studie kladla zejména důraz na to, jak úspěšné jsou agilní metody, jaké techniky  se v současné době nejvíce využívají, jakých dosahují úspěchů, jaké jsou vzájemné interakce s klasickým projektovým managementem, a jak se využívání agilních metod změnilo od poslední studie, která byla provedena v roce 2012.

Většina společností využívá agilní metody selektivně nebo v kombinacích. Zhruba čtvrtina účastníků používá agilní metody konzistentně. Úspěšnost agilních metod je hodnocena pozitivněji než úspěšnost klasického projektového řízení, což odpovídá výsledkům průzkumu z roku 2012.

Ti, kteří metody používají konzistentně, měli nejvyšší míru úspěšnosti při řízení projektů.

Šest ze sedmi nejčastěji používaných technik jsou specifické Scrum techniky. 15 z 22 jmenovitých technik jsou využívány minimálně ze 70 %, v případě důsledných uživatelů agilních metod.

Respondenti hodnotili agilní metody jako soustavně lepší, než klasické metody projektového řízení, pokud jde o zvláštní kritéria úspěchu: „Kvalita výsledků“, „Dodržování  plánu“ a „Motivace zaměstnanců“.

Téměř dvě třetiny účastníků používají agilní metody poslední čtyři roky.

Z 86 % je nejvíce používanou metodou Scrum. Techniky Kanban, XP a Feature Driven Development (vývoj řízený užitnými vlastnostmi software), následují hned po ní.

Obvyklá velikost týmu čítá 5-9 osob, stejně jako u uživatelů klasického projektového řízení.

Kanban a Konstruktivní myšlení zaznamenaly pozoruhodný rozmach, co do využití, v posledních dvou a půl letech, ve srovnání s ostatními agilními metodami obecně.

Pokud jde o kritérium úspěšnosti, Scrum je hodnocen lépe, než všechny jiné metody.

Agilní metody se používají zejména v oblasti vývoje software. Z IT oborů využívá tyto metody 41 % respondentů a v jiných oborech 27 %.

Metody Scrum, Kanban, Lean a Konstruktivní myšlení ohodnotili respondenti pozitivněji, než klasické projektové řízení, a to ve všech kritériích.

75 % respondentů uvedlo, že techniku Sprint neaplikují déle než tři týdny.

Jen asi 6 % uživatelů agilních metod a 10 % uživatelů klasického projektového řízení projektů hodnotilo projektové týmy jako nedisciplinované.

Odkaz pro získání bližších informací naleznete zde.