Využijte příležitost k marketingové propagaci Vaší společnosti a staňte se partnery našich akcí.

Umožníme Vám následující formy spolupráce:

 1. Užívání titulu partner akce pro Vaši vlastní reklamní činnost.
 2. Umístění ROLL-UP banneru s logem objednatele o rozměrech maximálně 85×200 cm do prostoru místa konání.
 3. Umístění loga objednatele s doplňkovým textem „Partner“ na všechny propagační materiály akce nebo na webové stránky akce.
 4. Zařazení letáků objednatele do materiálů rozdávaných účastníkům akce.
 5. Poskytnutí volných vstupů na akci (počet stanoven individuálně s ohledem na výši finančního příspěvku).
 6. Veřejné poděkování za finanční podporu v den a na místě konání akce.

Každý rok pořádáme odbornou konferenci z oblasti projektového managementu „Quo vadis PM?“ a prestižní soutěž „Projektový manažer roku“.

Kontaktní osoba:

Jiří Krátký

e-mail: kratky@cspr.cz

Z možností marketingových služeb lze využít:

 1. Umístění banneru (ideálně velikost 646x200px) na homepage cspr.cz
 2. PR článek na homepage cspr.cz
 3. Direct mailing komerční nabídky
 4. Umístění eventu do kalendáře akcí.
 5. Grafické služby

Ceník inzerce a marketingových služeb naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Veronika Musilová

musilova@cspr.cz