x1.jpg.pagespeed.ic.xj1rjPpafk

www.acsa.cz

ACSA je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001. Na trhu proto nabízí jedny z nejkvalitnějších služeb. ACSA navíc v letech 2011, 2012 a 2013 obdrželo od SPŘ hodnocení Excellent prokazující vysokou kvalitu jeho výuky. Akreditovaný vzdělávací program Akademie projektového řízení se skládá z několika kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě. Program nabízí komplexní přípravu pro práci projektového manažera z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů. Vybrané moduly jsou také vhodné pro zkušené manažery, kteří mají zájem neustále se vzdělávat nebo se recertifikovat.127x87xspr_akr_COL_bcd_exc.png.pagespeed.ic.t-YxopKh7X

Lektoři ACSA jsou certifikovanými projektovými manažery, kteří jsou navíc zapojeni do činnosti SPŘ (hodnotitelé v procesu certifikace i akreditace, člen certifikační rady, apod.). Lektoři mají rozsáhlé didaktické zkušenosti i poznatky z praxe, na kurzech jsou proto vhodným způsobem kombinovány teoretické poznatky a praktická cvičení. Klade se důraz na učení zážitkem, u nějž je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků.

 

ACSA projektové řízení vyučuje a samo používá dle evropských standardů International Project Management Association (IPMA). Od roku 2001 se ACSA vyvinulo v projektově řízenou kancelář s certifikovanými zaměstnanci. ACSA se také stalo garantem vzniku a rozvoje dobrovolné Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG), která pod záštitou IPMA funguje v různých formách ve většině zemí Evropy. ACSA tak nejen realizuje projekty a školí v projektovém řízení, ale aktivně se podílí na rozvoji oboru v České republice.

Přesto, že v názvu nese výraz „akademický“ a jeho posláním je zvyšování kvality českého vysokého školství, neznamená to, že se zaměřuje pouze na výuku studentů. Jako příklad může sloužit příprava více než 300 úředníků státní správy a samosprávy na certifikaci dle IPMA či realizace otevřených kurzů, jichž se zúčastnilo přes 250 profesionálů z praxe (komerční firmy i NNO).

V rámci programu Akademie projektového řízení ACSA nabízí tyto kurzy:

 Popis obsahu a struktury programu

Kurzy jsou vhodné pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro úrovně D, C i B. V rámci vybraných kurzů mohou studenti získat Národní certifikaci studentů.

Jednotlivé moduly využívají různých forem studia (prezenční, kombinované, e-learning, praktická cvičení apod.) pro uspokojení potřeb odlišných cílových skupin.

Podrobnější informace o kurzech naleznete v přiloženém dokumentu Popis obsahu a struktury programu nebo na stránkách ACSA.