O společnosti

IPMA Česká republika je profesní organizací odborníků na projektové řízení napříč standardy – projektových manažerů, konzultantů i liniových manažerů.

V České republice jsme nejvyšší odbornou, nezávislou a kompetenčně orientovanou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení projektů.

Našim posláním je zvyšovat úspěšnost projektů prostřednictvím:

 • budování profesní komunity projektových manažerů a posilováním jejich postavení ve společnosti,
 • vytváření platformy pro sdílení znalostí a zkušeností a rozvojem poznání v oblasti projektového řízení,
 • šíření projektové kultury v ČR, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru,
 • převádění, porovnávání a vysvětlování mezinárodních standardů,
 • formování povědomí o dobré praxi v projektově-orientovaných aktivitách a jejich řízení.

Nabízíme

 • Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření jejich profesní způsobilosti a je k dispozici v češtině i angličtině.
 • Certifikaci organizací nezávislou odbornou autoritou podle národního etalonu – referenčního modelu projektového řízení v organizacích. Tato certifikace je nástrojem pro posouzení a zhodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia.
 • Prostřednictvím akreditace vzdělávacích programů posuzujeme soulad náplně vzdělávacího kurzu s Národním standardem kompetencí projektového řízení.
 • Národní certifikace studentů posuzuje znalosti studentů v oblasti projektového řízení a jejich aplikaci v praxi.
 • Ověřování profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. pro všechny dostupné kvalifikace v oblasti projektového řízení – Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů
 • Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (CzNCB) i Národní standard kompetencí konzultanta jako základ pro to, co má znát projektový manažer nebo poradce v různých stupních seniority. Tyto standardy také uvádí jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standardy rovněž obsahují mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení.
 • Partnerství v oblasti vývoje, lokalizace a výkladu norem, které projektové řízení řeší nebo s ním bezprostředně souvisejí, a to na národní i mezinárodní úrovni.
 • Odbornou podporu pro nakladatelství při recenzích a jazykových překladech odborné literatury v oblasti projektového řízení.