www.lbms.cz

LBMS je dodavatelem ucelených řešení, služeb, softwarových nástrojů a metodik pro oblast informatiky a managementu. Společnost byla založena v roce 1993 a napomáhá svým zákazníkům k dosažení synergie mezi IT a businessem. Řešení LBMS vedou ke zefektivnění IT služeb a k jejich těsnějšímu propojení s hodnototvornými procesy organizace. Zákaznickou základnu LBMS tvoří přední finanční instituce, organizace z veřejného sektoru a další společnosti, usilující o zlepšení konkurenceschopnosti na bázi inovativního využití informačních technologií.spr_akr_COL_bcd

Nabídka LBMS je postavena na kombinaci špičkových softwarových nástrojů, osvědčených pragmatických metodik, procesních šablon a zkušeností, získaných během dlouholeté spolupráce s klienty. Tato kombinace je zárukou rychlé implementace a dosažení očekávaných přínosů.

LBMS nabízí ucelená řešení pokrývající široké spektrum zákaznických potřeb v těchto oblastech:

  • LBMS Project Management – oblast je určena ke zvýšení procesní a technologické vyspělosti projektového řízení. Součástí řešení je plně webová platforma Serena Project Portfolio Management, umožňující organizacím realisticky naplánovat a řídit klíčové projekty a iniciativy, optimalizovat využití zdrojů, stanovit priority práce a přizpůsobit portfolio projektů celkovým cílům a záměrům.
  • LBMS IT Service Management – oblast je orientována na pokrytí požadavků zákazníků souvisejících se zvyšováním procesní vyspělosti v oblasti ICT. V nabídce jsou řešení zaměřená na racionalizaci a následnou automatizaci IT procesů. Řešení umožňují implementaci IT procesů v souladu s racionalizačními či zákonnými předpisy, případně pokračovat jejich cenově efektivní automatizací.
  • LBMS Business Process Management – oblast pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků souvisejících se zvyšováním procesní vyspělosti, zejména modelování business procesů organizace a dále řešení pro automatizaci vybraných obecných procesů organizace pomocí workflow a orchestrací webových služeb.
  • LBMS Application Lifecycle Management –  oblast je orientována na zvýšení produktivity při vývoji a řízení životního cyklu středních a velkých softwarových aplikací. Řešení jsou postavena na kombinaci využití ucelené metodiky, modelovacích nástrojů a konzultačních a školicích služeb.

SPŘ udělila společnosti LBMS akreditaci vzdělávacímu programu „IPMA – Příprava na certifikaci projektových manažerů“, který připravuje na certifikaci stupně D, C a B podle IPMA.

Popis obsahu a struktury programu si máte možnost prohlédnout ZDE.