V rámci činnosti SPŘ i činnosti dalších organizací a firem vznikají materiály, které jsou zajímavé a užitečné. SPŘ chce jakožto autorita v oblastí řízení projektů podpořit jejich publikaci nebo je podpořit svou značkou.

Cílem vzniku expertních skupin je:

 • dát prostor aktivním lidem a nebrzdit je zbytečnými „legislativními“ povinnostmi,
 • podpořit sdílení novinek a zajímavých informací.

Z tohoto důvodu SPŘ nabízí koncept Expertních skupin. Expertní skupina je neformální skupina členů SPŘ, které zajímá některé odborné téma v oblasti projektového řízení. Svůj způsob práce si určuje sama a má konkrétní (jednorázový) úkol. Skupina vzniká, pokud hybatel dokáže pojmenovat téma, vymezit a postavit časový plán s jasně definovaným výstupem. Vytvořené výstupy jsou zdarma k dispozici všem členům SPŘ a dalším zájemcům o oblast projektového řízení.

Jak založit expertní skupinu?

Pokud máte nápad nebo téma pro expertní skupinu, spojte se s předsedou Programové komise Přemyslem Soldánem (soldan(at)ipma.cz). S ním se dohodnete na dalším postupu prací pro ustanovení a práci expertní skupiny, na výstupu a časovém rámci.

Varianty práce expertní skupiny

Existuje několik variant práce expertní skupiny, více zde.

Garantem Expertních skupin je Programová komise Certifikačího orgánu IPMA.

Aktuální expertní skupiny

 • Definice rozsahu projektu (SCOPE) – výstupem bude zmapování dobré praxe v oblasti definice rozsahu projektu a vydání příručky „Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení – oblast definice rozsahu projektu„.
  Hybatel: Zdenko Staníček.
 • Řízení programů a portfolií - výstupem bude posouzení odborného dokumentu Per Partes Consulting, který mapuje dobrou praxi v oblasti řízení programů a portfolií.
  Hybatelé: Jaroslav a Petr Hujňákovi.
 • Zlepšení příkladů CPM a EVM – výstupem budou upravené příklady na metody CPM a EVM tak, aby ještě  lépe reflektovaly kompetence potřebné při řízení projektu. K novým příkladům budou zároveň zásady hodnocení, které jasně určí znaky řešení, které vedou ke splnění příkladu a znaky, které povedou k nesplnění. Budou rovněž dopracovány metodické listy, informace pro kandidáty, nositele akreditovaných programů.
  Hybatel: Jan Doležal.
  Pozn: Členem této expertní skupiny se mohou stát pouze aktuální zkoušející IPMA.
 • Zlepšení v příkladů a testových otázek v oblasti řízení projetových rizik – výstupem budou upravené příklady a testové otázky na řízení projektových rizik tak, aby ještě  lépe reflektovaly nejnovější praxi a vydaný dokument Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení – oblast Řízení rizik. K novým příkladům budou zároveň zásady hodnocení, které jasně určí znaky řešení, které vedou ke splnění příkladu a znaky, které povedou k nesplnění. Budou rovněž dopracovány metodické listy, informace pro kandidáty, nositele akreditovaných programů.
  Hybatel: Michael Motal.
  Pozn: Členem této expertní skupiny se mohou stát pouze aktuální zkoušející IPMA.