LOGO_VUT_FIT

 

http://www.fit.vutbr.cz/

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu „Řízení projektů – Příprava projektových manažerů“ je zprostředkovat znalosti a povědomí účastníků kurzu o kvalitním projektovém řízení dle zásad IPMA (International Project Management Association) v maximálním možném pokrytí jednotlivých elementů standardu ICB (IPMA Competence Baseline) a plně připravit účastníky na certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA, stupně D a C.127x86xspr_akr_COL_cd.png.pagespeed.ic.mJkSq379LO

Vzdělávací program se skládá ze dvou kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě v rámci Celoživotního vzdělávání na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Výuka je uspořádána do čtyřhodinových bloků, které jsou vyučovány každý týden v rámci jednoho semestru (13 týdnů).

1. Projektový manažer 

Cílem kurzu je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů, nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím plně připravit účastníky na mezinárodní certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA stupně D a C. Vznik kurzu byl podpořen z projektu OP VK Vzdělávání v IT pro praxi.

2. Management projektů

Kurz je součástí magisterského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Pro některé obory je kurz povinný.

Cílem kurzu je získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech procesního přístupu v deseti znalostních oblastech projektového řízení. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Detailně se seznámit se základními metodami a technikami řízení projektů a procvičit si tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení.

Kurz je vhodný zejména pro manažery projektů z oblasti Informačních technologií. Kurz přispívá k získání znalostí a dovedností pro certifikaci dle IPMA stupně D a C.

Popis obsahu vzdělávacícho programu Projektové řízení podle IPMA naleznete zde.