OLYMPUS DIGITAL CAMERAProblematika „Otevřená komunikace na projektu“, která se stala ústředním tématem akce, se ukázala jako aktuální a velmi atraktivní pro společnou diskusi. Vystoupení autorů všech osmi referátů spojovala myšlenka, že nevhodná a špatná komunikace může i dobře zamyšlený projekt zcela zničit, tak naopak dobře naplánovaná a realizovaná komunikace může projektu výrazně pomoci k jeho úspěchu. Přitom dílčí příspěvky ukazovaly nejen klasický přístup k problematice: otevřenost komunikace se všemi zainteresovanými stranami (Bartoš, Podhrázská), vyjasňování problematických a „neznámých“ faktorů prostřednictvím komunikace (Chmelař), popis hlavni osy komunikace zákazník-dodavatel v projektech na zakázku včetně problémů změn (Neugebauer, Čemák), specifičnost komunikace v průběhu krize projektu (Kouba), ale ukazovaly i způsoby, kterými lze komunikaci podpořit nebo zlepšit: modelováním a simulací (Procházka), agilními technikami (Doležal, Škerle), poradenstvím (Hajkr) nebo manažerskou hrou (Chmelař).

Společná přednáška firem CVV a Shine v druhého dne ukázala, nutnost promyšleného a komplexního postupu zavádění projektového řízení do firmy prostřednictvím projektu. Mnoho firem sice zavedlo projektové řízení, ale nevhodným způsobem (direktivním příkazem, chaoticky pod vnějším tlakem zákazníka nebo jiných okolností, populárním tzv. „hurá stylem“, primitivně a neodborně), což se pak logicky projeví negativně na špatném průběhu jak návrhu projektů, tak řízení jejich implementace.

Závěrečná přednáška o predikci projektů (Lacko) reagovala na jeden z nových trendů v projektovém řízení, vyhodnocovat nejen stav projektu v průběhu jeho implementace, ale také kvalifikovaně predikovat jeho možná další vývoj.

Kladem všech přednášek byla skutečnost, že byly doloženy praktickými příklady z řady realizovaných projektů.

 

Prohlidka_2014Jako v předešlých ročnících nebyla akce Quo vadis PM koncipována čistě do konferenčního režimu, ale nabídla účastníkům řadu doprovodného programu.

Jednalo se zejména o bezprostřední a emotivní vystoupení špičkového horolezce J. Trávníčka, který na příkladu organizování výstupu na himálajský vrchol K2 ukázal specifiku přípravy takovýchto akcí ve srovnání s klasickým projektovým přístupem a mimoděk demonstroval potřebu kvalitní komunikace se sponzory takových projektů jak v předprojektových fázích projektu (získání finančních prostředků), tak po ukončení projektu využitím prezentací o úspěšném splnění cíle dosažením plánovaného vrcholu, pro naplnění slibů o „zviditelnění“ pomoci zúčastněných sponzorů.

Mezi další akce patřila komentovaná prohlídka historické části města, cvičení Pilates nebo večerní společenský raut.

 

Za organizátory akce, viceprezident Společnosti pro projektové řízení ČR, Michal Opat, odborný garant akce a Branislav Lacko, přednášející v rámci akce a bývalý prezident společnosti.