Úvod afterworku probíhal v duchu vymezení a sjednocení se ve významu probíraných pojmů, ať už se jednalo o slova jako oceňování, lidské zdroje, svět rutiny nebo svět kreativity, inovace či rozdíl mezi řízením a vedením. Afterwork provázela myšlenka „Jak zařídit, aby lidé v mé působnosti dělali to, co chci, aby dělali?“
Lektor se v průběhu semináře zaměřil na odlišný přístup k motivování zaměstnanců v případě rutinního přístupu k práci a práci založené na kreativitě nebo situaci, kdy dojde ke střetu obou přístupů. Závěr semináře byl věnován samotnému MSYS – motivačnímu manažerskému systému, který využívá prvků hravosti. I přes rozsáhlost a naplněnost semináře informacemi se účastníci afteworku pustili do více než hodinu trvající diskuze, která jim pomohla uvědomit si fungování motivačního systému v jejich osobní praxi. Na konci semináře se skupina účastníků spolu s organizátorkami přesunuli do blízké restaurace, kde byl čas na neformální networking a volnou diskuzi.