Aktuální téma moderního projektového řízení přilákalo mnoho účastníků z řad zkušených i začínajících projektovým manažerů a dalších zájemců o projektový management.

V pestrém prostředí posluchačů nebylo snadné naplnit veškerá očekávání, ale lektor výzvu zvládl na výbornou. Poutavou formou a z vlastní praxe prezentoval, jak fungují distribuované týmy, jaké jsou výhody a nevýhody práce mimo zdi kanceláře, jaké nástroje se osvědčily pro komunikaci ve virtuálním prostředí a mnohé další rady. Přesvědčil nás, že distribuované týmy charakterizuje důvěra, svoboda, rozhodnost a orientace na výsledky, ale také zodpovědnost a sebekázeň.  Každý člen distribuovaného týmu by se měl vždy řídit mottem „Moje svoboda neomezuje tvou svobodu“.

Závěrečná část teamworku pak patřila diskuzi, která byla reflexí tradičního pojetí projektového řízení na pracovištích ve vazbě na distribuované týmy a up-to-date komunikační technologie.

Afterwork přinesl mnoho zajímavých poznatků a rad do praxe. Velmi nás těší, že u účastníků sklidil velký úspěch. Děkujeme za pozitivní ohlasy a věříme, že účast bude stejně hojná i na následujícím srpnovém Afterworku v letním duchu, který se bude konat 4.8.2016 od 18:30.

Fotky z akce, najdete na našem Facebooku.