Během příjemného letního podvečera měli účastníci možnost vyzkoušet si na modelovém příkladu, v čem spočívá kouzlo komunikace s důrazem na Ano, a… V porovnání s běžným způsobem konverzace, kdy máme tendenci říkat ,,ne“, příp. „ano, ale“, bylo zjištěno, že technika YES je pro posílení vztahů a dosažní cíle mnohem účinnější.  Navíc rozvíjí kreativitu a lze ji použít v jakékoli situaci. Cílem workshopu nebylo pouze naučit se novou techniku komunikace, ale uvědomit si, že existuje jiný pohled na mezilidskou komunikaci, který může být i prospěšnější.

 

Děkujeme tímto skvělému lektorovi i účastníkům a těšíme se na další workshop, který je plánován na 4. října. Bližší informace budou sděleny na webových stránkách SPŘ a facebooku IPMA Young Crew.

 IMG_3182 IMG_3186 IMG_3204  IMG_3214IMG_3208