První den bude zaměřen na práci s celým fórem (maximálně 80 lidí), formou budou diskusně zaměřené přednášky. Těšit se můžete např. na:

   • Lukáše Havláska (netdevelo), který promluví o zásadních změnách v přístupu k řízení projektů, postupném přechodu na agilní metody a uvolnění hlavního produktu firmy jako open source,
   • Jana Kopřivu (ČSOB), který se zamyslí nad otázkou: “Jak efektivně řídit lidi na projektu a čeho se vyvarovat?”,
   • Jana Řezáče (freelance), který se zaměří na webové projekty a jejich životní cyklus a redesign,
   • Davida Krobota (Honeywell), který bude diskutovat o možnostech zvýšení úspěchu projektů a firem v budoucnosti,
   • Václava Oškrdala (FIS), který bude doporučovat jak řídit projekty a nezbláznit se u toho,
   • Branislava Lacka (VUT) s tradičním poučením z minulosti, tentokráte zaměřeným na bitvu u Lipan,
   • Společenský večer ve westernovém stylu.

Druhý den poběží několik paralelních workshopů, zaměřených na:

   • psychologii v projektech (Zuzana Ježková),
   • lepší využití Excelu (Pavel Lasák)
   • business case a zahájení projektu (Jan Doležal)

Kompletní program je uveden zde.

S registrací neváhejte, počet účastníků je shora omezen tak, aby byla zajištěna neformální atmosféra a možnost diskuze.

Těšíme se na vás na Quo vadis 2016!