Na co můžete žádat?

  •  odborné externí vzdělávání  – např. vzdělávání v oblasti projektového řízení včetně zkoušky IPMA
  •  mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
  •  mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců

Kdo může žádat?

  •  zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty
  •  OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců – žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe
  •  nestátní neziskové organizace.

Pro koho?

  •  zaměstnance s místem výkonu práce mimo území hl. m. Prahy
  •  budoucí zaměstnance s místem výkonu práce mimo území hl. m. Prahy

Kolik můžete získat?

  •  max. průměrně 500 000,-  Kč/měsíc, celkově max. 6 mil. Kč/kalendářní rok
  •  na projektové vzdělávání včetně zkoušky můžete získat dotaci ve výši 85 %

Více informací o dotaci můžete najít webových stránkách Úřadu práce. Žádost se podává pouze elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz.

Máte-li zájem o získání dotace kontaktujte nás, rádi Vám poradíme s podáním žádosti a nastavením kurzu, abyste byli u zkoušky úspěšní.