OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků workshopu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Cílem prvního projektu ICB4 je vytvořit novou verzi definice profese projektového manažera, která bude sloužit jak pro všeobecnou potřebu této profese, tak pro certifikaci osob. Tato nová čtvrtá verze bude velmi odlišná od stávající verze standardu a bude představovat významný systémový skok. Nová verze ICB4 prošla řadou připomínek, kterých se ze stran členských organizací sešlo více než 500. Tyto jsou nyní zapracovávány ve snaze dosáhnout konsensu všech zúčastněných, tedy aktivních, národních členských organizací IPMA.

Cílem druhého projektu ICRG4 je doplnění a aktualizace pravidel certifikačního procesu s ohledem na nové produkty IPMA a dále na jeho jednotné nastavení pro všech více než 50 národních členských organizací IPMA.

 

Worskhop probíhal na British University of Dubai. Pavel Máchal a Zdenko Staníček s děkanem fakulty Abdulahem Alshamsim, který přišel pozdravit účastníky workshopu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA