IPMA Delta® je nový produkt pro certifikaci projektového řízení v organizacích z dílny International Project Management Association. Certifikační model IPMA Delta® představuje ucelený pohled na projektové řízení v organizacích – kombinuje zhodnocení kompetencí projektového řízení osob (Modul: Individuals), výsledků realizovaných projektů (Modul: Projects) a kompetencí organizace (Modul: Organisation) a rovněž sleduje míru jejich vzájemné vyváženosti. Certifikace je nezávislým posouzením míry zralosti organizace v projektovém řízení a její zařazení do jednoho z celkem pěti zralostních stupňů (více informací na http://ipma.ch/certification/certify-organisations/).

Certifikační program IPMA Delta® v současnosti dokončuje pilotní období, během kterého bylo, resp. bude certifikováno celkem 10 organizací z různých zemí a oborů působnosti. Certifikaci provádějí národní asociace IPMA (Member Associations) v jednotlivých zemích, které k  programu IPMA Delta® přistoupily. Česká republika přistoupení k programu v tomto okamžiku zvažuje.

Autorem článku je Martin Adámek