Tomuto workshopu předcházel osobní dopis presidenta IPMA Roberta Moriho, který nabádal účastníky workshopu k intenzivní práci, zejména na tvorbě ICB v.4. President rovněž podpořil snahu členů obou  týmů v jejich práci pro dosažení stanovených výstupů.

Workshopu v Brémách se zúčastnilo cca 50 členů projektových týmů s více než 20 členských států. Po plenárním úvodním zasedání se oba týmy rozdělili. Zdenko Staníček pracoval v podskupině zabývající se tvorbou technických kompetencí, Pavel Máchal pracoval ve skupině tvorby certifikačního procesu. V průběhu třídenní usilovné práce bylo  probráno cca 600 připomínek jak IRG4, tak ICB 4. Bylo uděláno vše, aby CoD v Baku, který se sejde koncem září mohl odsouhlasit drafty těchto dokumentů tak, aby mohly být napsány do konce roku 1. psané verze a v únoru příštího roku na posledním workshopu ve španělské Valencii byl přijat čistopis.

V rámci projektu ICB4 byly vytvořeny 4 subprojekty, po jednom pro každou ze tří skupin kompetencí a jeden pro strategii, integraci a obecné otázky. Vedoucím subprojektu Technických kompetencí se stal Zdenko Staníček. Celkově se pod tlakem připomínek od členů asociace koncepce ICB4 vrátila k tomu, aby se zachovaly kladné stránky verze ICB3, ale zlepšilo se rozdělení elementů do skupin, odstranily překryvy mezi skupinami a sjednotil se způsob popisu elementů.

Pavel Máchal, v.r.
Zdenko Staníček, v.r.