INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION /IPMA/

logo-ipmaInternational Project Management Association patří mezi vedoucí světové neziskové organizace zabývající se projektovým managementem. V současné době sdružuje 45 národních asociací z různých koutů světa. Vedle Project Management Institute je druhou největší organizací zabývající se problematikou projektového managementu na světě.

IPMA aktivně podporuje zavádění a zkvalitňování projektového řízení ve společnostech a organizacích po celém světě. Za účelem zvyšování uznávání profese certifikuje projektové manažery, oceňuje úspěšné projektové týmy i individuální osobnosti a podporuje obor PM vydáváním publikací, pořádáním konferencí a workshopů.

IPMA působí nejen v Evropě, ale i v severní a jižní Americe, Asii, Africe a na blízkém východě, a svoji působnost stále rozšiřuje. IPMA sdružuje projektové manažery ze všech koutů světa, kteří vytváří síť, prostřednictvím níž sdílejí své myšlenky a ideje a posouvají projektový management stále vpřed.

Více o společnosti IPMA najdete na www.ipma.world

 

PMI

Česká komora PMI je nezávislým a neziskovým odborným sdružením osob zabývajících se projektovým řízením. Komora je standardní komunitou Project Management Institute (PMI).

Project Management Institute (PMI) je vedoucí členskou asociací zaměřenou na projektové řízení s více než 0,5 miliónu členů ve více než 180 zemích světa. PMI působí aktivně směrem k uznání profese a role projektového řízení, definuje odborné standardy, provádí průzkumy a poskytuje přístup k množství informací a zdrojů. PMI také podporuje kariérní a odborný rozvoj, nabízí certifikace, získávání kontaktů a další možnosti komunikace v rámci odborné komunity.

Více informací o sdružení PMI najdete na www.pmi.cz

 

PROJEKTOVÝ UDERGROUND

Projektový underground je nezisková organizace, která usiluje o rozvoj povědomí o projektovém managementu v rámci České republiky.

Sdružení se snaží o vytvoření transparentní platformy, která svým členům zajistí vhodné podmínky pro vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí a zkušeností. Mezi jednu ze základních priorit a cílů sdružení řadí podporu vzdělávání projektových vedoucích a zvyšování povědomí o projektovém managementu u ostatních skupin obyvatelstva.

Více informací o sdružení Projektový underground najdete na www.mypmi.eu

 

SPPR – SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÉ RIADENIE

spprSpoločnosť pre projektové riadenie je národní organizací IPMA na Slovensku sdružující fyzické a právnické osoby zabývající se projektovým managementem.

Jejím cílem je všestranná podpora profesionálního rozvoje projektového řízení zvyšováním kvalifikace zainteresovaných osob a subjektů, výměnou informací a zkušeností, realizací certifikačního procesu dle mezinárodně uznávaných standardů IPMA, pomocí při implementaci softwarových systému a poskytováním poradenství a konzultací. Společnost úzce spolupracuje s řadou zahraničních organizací. Jednou z nich je i Společnost pro projektové řízení.

Bližší informace o společnosti najdete na www.sppr.sk.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SPŘ je partnerem projektu VUT Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových vzdělávacích a výzkumných projektů (číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0433) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceshopnost. Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů. Tím dosáhnout zvýšení kvalifikace absolventů, jejich lepší zaměstnatelnost a lepšího postavení na trhu práce. Projekt byl realizován v letech 2010 – 2013.