Druhá studie o úspěchu a možnostech využití agilních metod

Certifikace v oboru řízení projektů – krok na cestě ke kvalitě

Projektové řízení v ČR 2012 – Zpráva o výsledcích šetření

Projektové řízení v ČR 2015 – Zpráva o výsledcích šetření