O certifikačním orgánu:

Národní certifikační a akreditační orgán (NCAO) je organizační složkou Společnosti pro projektové řízení, která byla ustanovena k realizaci certifikačních a akreditačních procesů s platností pro Českou republiku. NCAO je odborně nezávislou organizační složkou na SPŘ, řízenou Národní certifikační a akreditační radou.

Služby poskytované certifikačním orgánem:

Národní certifikační a akreditační orgán zajišťuje v rámci ČR:


Organizace certifikačního orgánu:

V čele NCAO stojí Národní certifikační a akreditační rada (NCAR). NCAR vykonává roli strategického řízení a odborné garance služeb poskytovaných NCAO. Certifikační rada odpovídá za řádnou realizaci národních certifikačních a akreditačních služeb, tvorbu politik certifikačního orgánu, jmenování klíčových členů NCAO (manažerů produktů, hodnotitelů, ad.) a pracovních komisí. Za implementaci a další rozvoj jednotlivých certifikačních nebo akreditačních produktů, odpovídají manažeři produktů. Certifikační a akreditační procesy vykonávají příslušní hodnotitelé/zkoušející, s podporou výkonného manažera a sekretariátu NCAO. Případná odvolání neúspěšných kandidátů přezkoumává Odvolací komise (netýká se ověřování kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Certifikační rada je pětičlenná a její aktuální složení je:

  • Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. – předseda
  • Ing. Petr Hujňák, CSc.
  • Ing. Jan Gruna
  • Ing. Jaroslav Švec
  • Ing. Pavla Žáková