Členství ve Společnosti pro projektové řízení, z. s. Vám přinese řadu výhod:

  • možnost účastnit se akcí organizovaných Společností a navazovat užitečné kontakty s kolegy z oboru projektového managementu napříč různými odvětvími, nejen v soukromých, ale i veřejných institucích, akademické či neziskové sféře,
  • získávání pravidelných informací z dění v oblasti projektového managementu nejen v ČR ale i v zahraničí (např. pozvánky na zajímavé akce pořádané IPMA, příp. dalšími národními organizacemi a našimi partnery atd.), aktuální novinky o dění v SPŘ,
  • možnost rozšiřovat si obzory, sdílet zkušenosti a posilovat vazby s komunitou z prostředí projektového řízení,
  • možnost aktivně se zapojit do práce některé ze sekcí SPŘ,
  • sleva na certifikaci a recertifikaci projektových manažerů,
  • sleva na publikaci SPŘ „Národní standard kompetencí pro projektové řízení v.3.1″,
  • možnost uplatnit 10% slevu na publikaci Projektový management podle IPMA a zároveň i na všechny ostatní publikace z nakladatelství Grada.