Společnost pro projektové řízení, z. s. nabízí členství řádné a čestné. Řádným členem se může stát jak fyzická tak právnická osoba.

 

Čestným členem se může stát každá fyzická osoba, která významným způsobem přispěla k rozvoji projektového řízení nebo k naplňování poslání a cílů společnosti.
O udělení čestného členství rohoduje valná hromada.