Certifikace je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia nebo jejich znalosti týkající se konkrétního standardu či metodiky řízení projektů.

Certifikace je ověření takovéto způsobilosti či znalostí.