Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery řídící projekty a členy týmů řízení projektů, manažery řídící programy, portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu, k jejich dalšímu vzdělávání, vylepšení kvality řízení projektů, programů, portfolia a v neposlední řadě i k lepšímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií.

Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně (4-L-C):

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director)
je schopen komplexně řídit portfolio nebo program s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, řídit manažery projektů, s podporou expertů projektového řízení.

B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager)
manažer je schopen řídit komplexní projekty, často rozložené na subprojekty, včetně řízení manažerů subprojektů. Je schopen úspěšně používat elementy kompetencí ve složitých situacích s vysokou komplexitou řízení. Je schopen vést manažery subprojektů v rámci jejich profesního rozvoje a při používání elementů kompetencí.

„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager)
je schopen řídit projekty s omezenou komplexitou. Je schopen řídit pracovníky pracující na projektu zastávající různé funkce v rámci jedné organizace nebo řídit pracovníky pracujících na projektu nebo subprojektu s omezenou komplexitou z několika organizací, včetně zákazníků a dodavatelů.

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate)
je schopen pracovat v týmu s cílem splnit úkol.

SPŘ jako národní asociace zajišťuje certifikaci prostřednictvím Certifikačního orgánu (CO SPŘ). Informace o certifikaci získáte na samostatných stránkách CO SPŘ www.ipma.cz.

Více informací o International Project Management Association naleznete v brožuře We Are IPMA nebo na těchto webových stránkách.