Certifikace projektových konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií, a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM). Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifikace je ověření takovéto způsobilosti.

Certifikace projektových konzultantů dle IPMA® má dva stupně:

Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA® PMC, Certified Project Management Consultant)

–       je schopen realizovat konzultační aktivity na úrovni projektu a projektového prostředí

–       je schopen provádět poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu

–       má zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody

Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA® PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant)

–       je schopen pracovat v prostředí strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie z úrovně konzultanta (na výkonné úrovni, s odpovědností za projektový program a portfolio, s odpovědností za řízení projektu) a vede tým konzultantů řízení projektů

–       je způsobilý provádět konzultace na úrovni strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie na základě pověření ke konzultaci (na výkonné úrovni, s odpovědností za portfolio projektů nebo programů, s odpovědností za řízení projektů)

–       je schopen poskytovat konzultační služby řízení projektů na úrovni strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie (na výkonné úrovni, s odpovědnosti za portfolio projektů nebo programů, s odpovědností za řízení projektů)

–       je způsobilý provádět poradenství v oblasti implementace a rozvoje řízení projektů v organizaci a změny kultury v závislosti na zavedení řízení projektů a rozvoji

–       má zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody

SPŘ zajišťuje certifikaci prostřednictvím Certifikačního orgánu (CO SPŘ). Informace o certifikaci získáte na samostatných stránkách CO SPŘ www.ipma.cz.