Certifikace projektových manažerů dle IPMA

Certifikace projektových konzultantů dle IPMA

Certifikace organizací

Národní certifikace studentů

Akreditace vzdělávacích programů

Ověření profesní kvalifikace