• Společnost vzniká v únoru roku 1990 jako INTERNET CZ.
 • Od ledna 1992 vydáván vlastní Zpravodaj.
 • Po vzniku samostatné ČR přijata do IPMA nová společnost s názvem Společnost pro projektové řízení, o. s.
 • Od roku 1999 spolupracováno na programu Hot Top 10 – soutěži o nejlepšího systémového integrátora.
 • V říjnu 2000 zřízen Certifikační orgán.
 • V únoru 2001 zahájena certifikace projektových manažerů podle standardů IPMA.
 • V červenci 2003 založena Skupina mladých projektových manažerů (Young Project Managers Group – YPMG).
 • V roce 2006 založena sekce pro spolupráci s YPMG.
 • V září 2007 vydáno historicky první číslo Newsletteru SPŘ.
 • Na podzim 2007 založena sekce Projekty ICT věnovaná řízení projektů v informatice.
 • 4. dubna 2008 uskutečněna KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – TEORIE X PRAXE.
 • 1. května 2008 zahájena certifikace projektových manažerů podle nové verze ICB verze 3.0.
 • V červnu 2008 zahájen proces akreditací vzdělávacích programů.
 • V červnu 2008 vydána publikace Národní standard kompetencí projektového řízení.
 • V červenci 2008 založena sekce Projektově orientované společnosti věnovaná podpoře projektově orientovaných společností.