Klíčové dokumenty Certifikačního rámce

Referenční model

Informace pro uchazeče o certifikaci


Šablony vstupních dokumentů

Kompletní seznam předkládané dokumentace je uveden v dokumentu Informace pro uchazeče. Níže jsou přiloženy pouze základní dokumenty nezbytné pro zahájení certifikačního procesu.

Požadavek na nabídku

Vstupní dotazník uchazeče


Informační materiály

Základní leták k Certifikaci projektového řízení v organizacích

Informace o Společnosti pro projektové řízení