Obecně o Národní certifikaci studentů

Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení znalostí studentů v oblasti projektového řízení a jejich aplikaci v průběhu životního cyklu řízení projektu.

Národní certifikace studentů je určena studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit, kteří absolvují akreditované vzdělávání na těchto školách nebo vzdělávacích centrech v průběhu studia.

Význam Národní certifikace studentů

Národní certifikace studentů je pobídkou pro studenty, kteří se zajímají o projektové řízení k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí a osobního přístupu. Dále k zvyšování kvality řízení projektů po nástupu studentů do praxe a v neposlední řadě i k efektivnímu vytváření výstupů a dosažení cílů projektů.

Certifikát stvrzuje, že:

  • student je schopen pracovat v podmínkách projektového řízení s ohledem na obor vzdělání,
  • student zná základní nástroje, techniky a procesy projektového řízení dle Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2 a umí je uplatnit ve všech fázích životního cyklu projektu.

Přínosem certifikátu pro studenty je stvrzení jejich kompetencí a způsobilosti pro řízení projektu.

Přínosem pro zaměstnavatele je ukázka znalostí kompetencí a schopností uchazečů o zaměstnání v oblasti projektového řízení.

Obsah Národní certifikace studentů

  • Absolvování akreditovaného vzdělávání v projektovém řízení (akreditováno Certifikačním orgánem Společnosti pro projektové řízení, z. s.) na vysoké škole, univerzitě, vyšší odborné škole nebo vzdělávacím centru,
  • úspěšné složení zápočtu (teoretický test) a zkoušky z projektového řízení (obhajoba projektu), doložené zkoušejícím (certifikovaný projektový manažer dle IPMA® 4-L-C), jež je zplnomocněn Certifikačním orgánem Společnosti pro projektové řízení, z. s. – obsah a rozsah zkoušky zpracován a schválen Certifikačním orgánem Společnosti pro projektové řízení, z. s.

Proces certifikace studentů

Podrobné informace naleznete zde.