Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti studentů působit v prostředí projektového managementu a řídit projekty (podílet se na řízení) s omezenou komplexitou. Proces certifikace navazuje na program certifikace dle IPMA® (4-L-C) a vychází z Národního standardu kompetencí projektového řízení verze 3.2.

Národní certifikace studentů ověřuje schopnost studenta pracovat v podmínkách projektového řízení s ohledem na obor vzdělání, zná základní nástroje, techniky a procesy projektového řízení dle Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2 a umí je uplatnit ve všech fázích životního cyklu projektu.

Program Národní certifikace studentů:

Prokazované schopnosti: znalosti

Fáze certifikačního procesu:

  • 1. fáze – akreditované vzdělávání + zpracování samostatné práce
  • 2. fáze – přihláška
  • 3. fáze – písemný test, obhajoba samostatné práce
  • 4. fáze – předání certifikátu + certifikační poplatek

Platnost certifikátu: 5 let

Certifikační poplatek: 605 Kč vč. DPH (500 Kč + 105 Kč DPH)

Dokumenty: