Akreditace

Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti studentů působit v prostředí projektového managementu a řídit projekty (podílet se na řízení) s omezenou komplexitou. Proces certifikace navazuje na program certifikace dle IPMA® (4-L-C) a vychází z Národního standardu kompetencí projektového řízení verze 3.2.

Národní certifikace studentů ověřuje schopnost studenta pracovat v podmínkách projektového řízení s ohledem na obor vzdělání, zná základní nástroje, techniky a procesy projektového řízení dle Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2 a umí je uplatnit ve všech fázích životního cyklu projektu.

Popis akreditačního procesu

Žádost o akreditaci

Popis struktury a programun akreditace – formulář

Popis struktury a programu akreditace – vyplněný příklad

Prohlášení vzdělávacího subjektu

Přehledové informace o lektorech

Akreditované vzdělávací programy: