ACSA – Akademické centrum studentských aktivit

x1.jpg.pagespeed.ic.xj1rjPpafk

www.acsa.cz

ACSA je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001. Na trhu proto nabízí jedny z nejkvalitnějších služeb. ACSA navíc v letech 2011, 2012 a 2013 obdrželo od SPŘ hodnocení Excellent prokazující vysokou kvalitu jeho výuky. Akreditovaný vzdělávací program Akademie projektového řízení se skládá z několika kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě. Program nabízí komplexní přípravu pro práci projektového manažera z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů. Vybrané moduly jsou také vhodné pro zkušené manažery, kteří mají zájem neustále se vzdělávat nebo se recertifikovat.

127x87xspr_akr_COL_bcd_exc.png.pagespeed.ic.t-YxopKh7X

Lektoři ACSA jsou certifikovanými projektovými manažery, kteří jsou navíc zapojeni do činnosti SPŘ (hodnotitelé v procesu certifikace i akreditace, člen certifikační rady, apod.). Lektoři mají rozsáhlé didaktické zkušenosti i poznatky z praxe, na kurzech jsou proto vhodným způsobem kombinovány teoretické poznatky a praktická cvičení. Klade se důraz na učení zážitkem, u nějž je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků.

Číst dále:

 

HM PARTNERS s.r.o.

x1.jpg.pagespeed.ic.hvDXsinOm0

 

www.hmpartners.cz

HM PARTNERS s.r.o. je poradenská a vzdělávací společnost působící v oblasti vedení lidí, strategického rozvoje organizací, zvyšování kvality a produktivity. Její aktivity vycházejí ze zkušeností a přístupů nejúspěšnějších světových firem zpracovaných do jednoduchých realizačních aplikací a modelových řešení.127x86xspr_akr_COL_cd.png.pagespeed.ic.mJkSq379LO

Komplexní portfolio služeb zahrnuje nejen vzdělávání, ale i přímou pomoc se zaváděním do praxe jak projektového řízení, tak standardu Investors in People, zavádění principů štíhlé výroby, rozvoj měkkých, dovedností, zejména leadreship a udržitelný rozvoj – to vše v kombinaci s využitím podpory z fondů EU

Číst dále:

 

LBMS, s. r. o.

 

www.lbms.cz

LBMS je dodavatelem ucelených řešení, služeb, softwarových nástrojů a metodik pro oblast informatiky a managementu. Společnost byla založena v roce 1993 a napomáhá svým zákazníkům k dosažení synergie mezi IT a businessem. Řešení LBMS vedou ke zefektivnění IT služeb a k jejich těsnějšímu propojení s hodnototvornými procesy organizace. Zákaznickou základnu LBMS tvoří přední finanční instituce, organizace spr_akr_COL_bcdz veřejného sektoru a další společnosti, usilující o zlepšení konkurenceschopnosti na bázi inovativního využití informačních technologií.

 Číst dále:

 

 PM Consulting, s.r.o

 

x1.jpg.pagespeed.ic.8v0LGk8E0s

www.pmconsulting.cz

 

PM Consulting dodává řešení ve třech základních oblastech:

¤  Řízení projektu
–       Námi dodaný projektový manažer převezme řízení Vašeho projektu, ručíme za zastupitelnost manažera.
–       Využíváme spolehlivých metod a uznávaných principů dobré praxe v souladu se zdravým rozumem.

 

¤  Poradenství
–       Zavádění projektového řízení a projektové kanceláře, nastavení a optimalizace procesů, řízení portfolia.
–       Zajištění kvality projektu, oponentura a zpětná vazba.
–       Komplexní poradenství pro projekty financované z fondů EU

¤  Trénink a profesní rozvoj
–       Hard skills: Plánování, řízení, vyhodnocování úspěšnosti, SW podpora aj.
–       Soft skills: Sebeřízení, leadership & motivace, týmová spolupráce aj.
–       Simulace: Učení na realisticky simulovaném projektu, intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba.
–       Příprava k certifikaci: IPMA D, C a B; PMI PMP, PgMP.127x87xspr_akr_COL_bcd_exc.png.pagespeed.ic.t-YxopKh7X

 Číst dále:

 

 

SHINE Consulting, s. r. o.

 

x1.png.pagespeed.ic._NM6GGC2m0

www.shine.cz

  • Potřebujete v praxi realizovat zvolenou firemní strategii?
  • Potřebujete kvalitně nastavit projektové řízení ve vaší organizaci?
  • Chcete se připravit k mezinárodní certifikaci podle IPMA nebo PMI®?
  • Je před vámi náročný projekt?

spr_akr_COL_abcdJsme česká poradenská a vzdělávací společnost působící na trhu od roku 1996. Naším posláním je ve firemní praxi rozvíjet projektovou kulturu. Poslání zabezpečujeme pomocí ověřených, mezinárodně uznávaných standardů, vysoce interaktivními tréninkovými metodami a špičkovou kvalifikací a inovativností našeho týmu.

 Číst dále:

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

 

LOGO_VUT_FIT

http://www.fit.vutbr.cz/

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu „Řízení projektů – Příprava projektových manažerů“ je zprostředkovat znalosti a povědomí účastníků kurzu o kvalitním projektovém řízení dle zásad IPMA (International Project Management Association) v maximálním možném pokrytí jednotlivých elementů standardu ICB (IPMA Competence Baseline) a plně připravit účastníky na certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA, stupně D a C.

Vzdělávací program se skládá ze dvou kurzů vzdělávacího magisterského programu na FIT VUT v Brně, které je možné absolvovat nezávisle na sobě i v rámci Celoživotního vzdělávání na FIT. Výuka je uspořádána do čtyřhodinových bloků, které jsou vyučovány každý týden v rámci jednoho semestru (13 týdnů).

127x86xspr_akr_COL_cd.png.pagespeed.ic.mJkSq379LO

 Číst dále:

 

 

 

O2 Czech Republic a.s.

O2_RGB

www.o2.cz

Když se řekne O2, vybaví se většině z nás především telekomunikace. Pro řadu obchodních partnerů a zákazníků je společnost mimo poskytování telekomunikačních služeb i průkopníkem technologických novinek. To všechno díky dlouhodobé promyšlené strategii, což je další oblast, v níž může O2 významně inspirovat – a to nejen své zaměstnance.

V roce 2014 vznikla právě v souvislosti s podporou rozvoje projektového řízení Projektová akademie tvořená ucelenou sérií kurzů od těch základních až po specializované programy pro senior manažery. Zahrnuje mimo jiné i přípravu na certifikaci podle IPMA standardu, a to úroveň C i B.
spr_akr_COL_bcd

Číst dále:

 

 

 

Tieto Czech s. r. o.


tieto_logo_bluewww.tieto.com

Tieto je největší severoevropská IT společnost poskytující komplexní IT servis. Zajišťuje také služby v oblasti vývoje produktů pro firmy působící v odvětví komunikací a integrovaných technologií. Na základě svých znalostí, technologických vizí a inovativního myšlení se společnost Tieto aktivně snaží inspirovat a zapojit své zákazníky do hledání nových způsobů, jak zefektivnit jejich podnikatelskou činnost.

Aby naše společnost zajistila nejvyšší standard služeb pro své zákazníky, pracujeme průběžně na vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci těchto aktivit organizujeme i program pro doplňování a prohlubování odborných znalostí zaměstnanců v oblasti řízení projektů. Tento program připravuje zaměstnance na certifikaci a recertifikaci IPMA úrovně D,C a B.

Číst dále: