Sekce mladých profesionálů v oblasti projektového řízení

Odborná sekce Young Crew Czech Republic (YC CZ) oficiálně vznikla 5. 3. 2013.

Posláním YC CZ je vytvořit síť mladých profesionálů v oblasti projektového řízení za účelem sdílet zkušenosti, rozvíjet a propagovat projektové řízení.

Dlouhodobé cíle

  • Organizovat a účastnit se národních i mezinárodních akcí IPMA Young Crew
  • Poskytovat podporu projektům neziskových organizací
  • Vytvořit síť mladých profesionálů do 35 let věku a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení (dále PM)
  • Být otevřeni spolupráci s dalšími organizacemi a stát se jejich rovnocenným partnerem
  • Pracovat v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje

K dlouhodobým cílům přispíváme především organizováním workshopů, prací na projektech, vzděláváním se v oblasti PM a přípravou na certifikaci IPMA. Dále se aktivně zapojujeme do iniciativ IPMA Young Crew a účastníme se akcí pořádaných zahraničními skupinami Young Crew. Naše aktivity nám umožňují sdílet a získávat zkušenosti nejen v rámci České republiky ale i v zahraničí.

Členství

Chcete se k nám přidat? Vyplňte, prosím, přihlášku.

Aktuální dění v YC CZ můžete sledovat na facebooku.

Kontaktní osoba

Alena Vejsadová

E-mail: vejsadova(at)cspr.cz

Tel.: +420 777 989822

Skype: alenka.vejsadova