Dokument

Společnost pro projektové řízení se na základě výstupů z odborných setkání, z průzkumu stavu projektového řízení v České republice realizovaného v roce 2012, a i jako výsledek zpětného hodnocení problematických oblastí v certifikačním procesu projektových manažerů, rozhodla podpořit lepší úroveň řízení rizik. Proto SPŘ zpracovala odborný materiál určený každému profesionálnímu manažerovi projektu, který se o danou oblast zajímá a chce se lépe zorientovat v tématu řízení projektových rizik.

Vlastní dokument je ke stažení zde

Autoři dokumentu

Ing. Jaroslav Hujňák K jeho odborným zájmům patří řízení komplexních projektů, slabě strukturované projekty, smluvní management, procesní optimalizace a řízení kvality a rizik na projektech. Je soudním znalcem v oborech kybernetika, projektování se specializací na návrhy a řízení projektů a spoje. Je certifikovaným projektovým managerem pro oblast kvalifikace ISO 10006 a  certifikovaným projektovým senior manažerem IPMA Level B®. Působil jako samostatný výzkumný pracovník v oblasti telekomunikací, dále jako technický ředitel softwarové společnosti a manažer v mezinárodní poradenské společnosti. V současné době je jednatelem společnosti Per Partes Consulting. Je členem Komory soudních znalců, ČSSI a SPŘ, kde je členem Programové komise. Více na http://www.linkedin.com/in/jaroslavhujnak.

Ing. Petr Hujňák, CSc. Je ředitelem společnosti Per Partes Consulting soustředěné na ICT poradenství. K jeho odborným zájmům patří expertní systémy, slabě strukturované projekty a Complexity Science. Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a výpočetní technika, certifikovaným senior projektovým managerem IPMA (CSPM), certifikovaným projektovým managerem na oblast projektové kvality (ISO 10006), certifikovaným expertem ISACA na řízení podnikové informatiky (CGEIT) a na řízení rizik a IT kontrol (CRISC). Dlouhou dobu působil jako vedoucí partner divize Consulting ve společnosti Ernst&Young. Je členem Komory soudních znalců, SPŘ, ČSSI, IASA, výboru konferencí Datakon a IT Governance, působí jako odvolací assessor IPMA. Je presidentem ISACA Czech Rep. Chapter. Více na http://www.linkedin.com/in/petrhujnak.

Ing. Michael Motal Vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně, je absolventem prvního stupně MBA studia na Brno Business School a  manažerského studia na Sandwell College, UK. Specializuje se na oblast projektového a procesního řízení a tvorby informačních systémů. Je certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®) a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). Působí jako senior konzultant, lektor a kouč ve společnosti SHINE Consulting s.r.o.