Dokument

Z odborných setkání, z průzkumu stavu projektového řízení v České republice, který SPŘ realizovala v roce 2012, a i jako výsledek zpětného hodnocení problematických oblastí v certifikačním procesu projektových manažerů vyplynula nutnost zlepšit úroveň definování předmětu plnění projektu, neboli Scope. Navazuje se tak na aktivitu z předchozího roku, kdy se SPŘ zaměřila na oblast řízení rizik a vydala dobrou praxi pro tuto oblast.

SPŘ iniciovala pracovní skupinu, která se tímto tématem začala zabývat. Hybatelem této skupiny byl Zdenko Staníček, první IPMA Level A® certifikovaný člověk v ČR, a zároveň zástupce ČR v mezinárodním projektu vytvoření nové verze IPMA Competence Baseline (ICB, verze 4), klíčového dokumentu IPMA. Tak vznikl předkládaný materiál. Je určen pro každého profesionálního manažera projektu i zadavatele projektu, který se o danou oblast zajímá a chce se lépe zorientovat v tématu Scope Managementu.

Dokument obsahuje určitý výtah ze standardů a metodik a rovněž i vlastní názory a zkušenosti autora a expertní skupiny.

Vlastní dokument je ke stažení zde.

Autoři dokumentu

RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.

Vystudoval MU v Brně – obor matematika a doktorské studium se zaměřením na aplikovanou informatiku. Člen Společnosti pro projektové řízení (SPŘ), První „Certifikovaný ředitel projektů“ (IPMA Level A®) v ČR a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). Jeden z prvních certifikovaných konzultantů v oblasti managementu projektů se stupněm PPMC – Programme and Portfolio Management Consultant. Certifikace PRINCE2® Foundation.  Přednášel na Fakultě informatiky Masarykovy university v Brně v letech 1999 – 2013 konceptuální modelování a řízení projektů, založil a byl prvním garantem (mezinárodně na universitách zaváděného) oboru Service Science, Management, and Engineering. Je rovněž lektorem Executive MBA programu na Brno Business School. 30 let praxe v projektech tvorby rozsáhlých informačních systémů, analýz potřeb a aplikovaného výzkumu. Od roku 1990 praxe v projektech strategického plánování, zavádění projektového řízení, Business Process Modellingu a rozvoje systémů služeb zejména v bankách a energetických společnostech. Autor cca 100 článků a publikací. V letech 2006 až 2011 Chief System Architect a místopředseda představenstva Mycroft Mind a.s., spin-offu Masarykovy university. Místopředseda certifikační rady Certifikačního orgánu SPŘ. V letech 2011 až 2013 byl v rámci mezinárodního projektu IPMA Consensus Programme šéfem subprojektu nové definice technických kompetencí pro připravovaný mezinárodní standard IPMA Competence Baseline, version 4 (ICB4), který bude radikálním vylepšením současně platného standardu ICB3. Více na https://www.linkedin.com/in/zdenkostanicek.

Ing. Michael Motal

Vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně, je absolventem prvního stupně MBA studia na Brno Business School a  manažerského studia na Sandwell College, UK. Specializuje se na oblast projektového a procesního řízení a tvorby informačních systémů. Je certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®) a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). Působí jako senior konzultant, lektor a kouč ve společnosti SHINE Consulting s.r.o. Více na https://www.linkedin.com/in/michaelmotal.