Quo vadis PM je ojedinělá akce konferenčního typu, která je zaměřena na výměnu zkušeností mezi profesionály z oblasti projektového řízení. Ročník 2016 proběhl v atraktivním westernovém areálu Šikland 3. a 4. 11. 2016. A co si mohli účastníci užít?

První den byl zaměřen na práci s celým fórem (cca 70 lidí), formou byly diskusně zaměřené přednášky. Vystoupili:

   • Vlastimil Poláček (inzagi), který představil moderní pohledy Microsoftu na týmovou spolupráci a řízení projektů,
   • Lukáš Havlásek (netdevelo), který promluvil o zásadních změnách v přístupu k řízení projektů, postupném přechodu na agilní metody a uvolnění hlavního produktu firmy jako open source,
   • Jan Kopřiva (ČSOB), který se zamyslel nad otázkou: “Jak efektivně řídit lidi na projektu a čeho se vyvarovat?”,
   • Jan Řezáč (freelance), který se zaměřil na webové projekty a jejich životní cyklus a redesign,
   • David Krobot (Honeywell), který diskutoval o možnostech zvýšení úspěchu projektů a firem v budoucnosti,
   • Václav Oškrdal (FIS), který doporučoval jak řídit projekty a nezbláznit se u toho,
   • Branislav Lacko (VUT) s tradičním poučením z minulosti, tentokráte zaměřeným na bitvu u Lipan,

Následně proběhl i společenský večer, tentokrát ve westernovém stylu.

Druhý den proběhlo několik paralelních workshopů, které byly zaměřeny na:

   • psychologii v projektech (Zuzana Ježková),
   • lepší využití Excelu (Pavel Lasák)
   • business case a zahájení projektu (Jiří Krátký + Ondřej Cingl)

Celá akce byla v rámci zpětné vazby hodnocena velmi kladně. První den byl jako nejlepší hodnocen příspěvek B. Lacka, který rozebíral průběh bitvy u Lipan z různých aspektů – aktivní využití lessons learned, motivace, kreativita. Jen těsně uniklo “vítězství”  Lukáši Havláskovi z netdevelo a jeho velmi otevřenému popisu proměny jeho firmy. Jako výborné či velmi dobré byly hodnoceny i ostatní příspěvky. Program jako celek hodnotilo jako výborný 52% účastníků, jako velmi dobrý pak 41,4%.

Z workshopů druhého dne byl nejlépe hodnocen workshop “Spustit projekt?“.

Pokud Vás akce zaujala, sledujte náš web, kde budeme informovat o ročníku 2017 a následně neváhejte s registrací – počet účastníků je shora omezen tak, aby byla zajištěna neformální atmosféra a možnost diskuze.

Těšíme se na vás na Quo vadis PM 2017!


Možnosti partnerství / sponzoringu akce

Pokud máte zájem, můžete se stát partnery akce. Oproti finančnímu příspěvku nabízíme možnost propagace společnosti formou:

 • distribuce tištěných materiálů;
 • prezentace/workshopu v samostatném salónku v paralelním programu akce;
 • jinou formou dle domluvy.

Partner současně obdrží volné vstupy na akci.

Přesný rozsah plnění je závislý od konkrétní finanční částky.

Pozn.: V hlavním programu vzhledem k charakteru akce nechceme a nebudeme mít ryze komerční produktové prezentace. Děkujeme za pochopení.


Obecné informace

Quo vadis PM je již od roku 2008 pravidelnou odbornou akcí z oblasti projektového řízení, s rozšířenou možností diskuse nad příspěvky. Pro diskusi je vymezen dostatečný časový prostor a zároveň je diskuze mírně moderována tak, aby zcela neodbočila od tématu.

Quo vadis PM nemá za cíl zahrnout účastníky nekonečnou sérií příspěvků. Upřednostňujeme delší příspěvky, které mohou jít více do hloubky a o jejichž obsahu lze následně diskutovat.

Quo vadis PM je i lehce odpočinkovou akcí. Nabízí zajímavý doprovodný program i příspěvek mimo svět projektového řízení ze sportovního, kulturního nebo jiného odvětví.