Ve dnech 23.–24. října proběhlo v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou setkání projektových manažerů a dalších příznivců této profese v rámci akce Quo vadis PM 2013. Organizátorem akce byla Společnost pro projektové řízení ČR. Tato akce je přímým následovníkem pravidelné každoroční akce „Dny sekcí SPŘ“.

Více než 80 účastníků jak členů SPŘ tak účastníků mimo členství v SPŘ mělo možnost si vyslechnout přibližně 15 příspěvků s primárním zaměřením na téma „Problémy na projektech a jejich zdolávání“ a následně se vyjádřit k tématu v určeném prostoru pro diskusi.

foto2013Quo Vadis PM – 2013 V rámci akce zástupci SPŘ mimo jiné představili nový model podpory členům společnosti, tzv. Expertní skupiny. Vlastní příspěvky v rámci akce byly vyvážené nejen z pohledu teoretických aspektů k danému tématu, ale také z hlediska reálných projektů a konkrétních postřehů z praxe. Se svými příspěvky vystoupili mimo jiné Robert Vlach (jeden z předních zakladatelů tzv. freelancing poradců a manažerů v ČR), Martin Adámek (MBP Consulting), Jan Doležal (PM Consulting), Kateřina Rubišarová (Autocont) nebo Petr Neugebauer (Y Soft Corporation). Velmi se osvědčily a účastníky akce byly kladně přijaty příspěvky zpracované formou případových studií. Všechny přednášející s jejich příspěvky je možné dohledat v sekci programu a stáhnout si u některých těchto příspěvků také elektronické podklady.

Akce byla doplněna i o tzv. doprovodný program, mezi který patřily například lekce jógy, ochutnávka čajů Matcha nebo přednáška o historickém architektovi G. Santinim , jenž je svým působením spjat s místem konání akce. Jako každý rok měli účastníci možnost dále diskutovat nejen na odborná témata v rámci večerního společenského rautu. V průběhu obou dní také probíhal samostatný drobný průzkum mezi návštěvníky akce ohledně jejich osobního vnímání úspěchů a neúspěchů v projektech.

Detailní vyhodnocení průzkumu „Quo Vadis PM aneb Nejasná zpráva o stavu projektové kultury v ČR“ proběhlého v rámci akce si můžete přečíst v samostatném pdf dokumentu.

I v tomto období přeplněném dalšími konferencemi z oblasti projektového řízení se Quo vadis PM profiloval jako úspěšná konference s rozšířeným diskusním formátem. Již nyní organizátoři sbírají podněty na další ročník – Quo vadis PM 2014, aby pokračovali v této nově založené tradici z oblasti diskuse o současných problémech projektového řízení a také o jeho budoucím směřování, které je stále velmi aktuální.

Za organizátory akce, viceprezident Společnosti pro projektové řízení ČR, Michal Opat, odborný garant akce.