Další ročník akce Quo vadis PM proběhl ve dnech 12.–13. listopadu 2015 v hotelu Skalský dvůr blízko městečka Bystřice nad Pernštejnem. Podobně jako v předchozích ročnících se na akci setkalo více než 50 projektových manažerů i příznivců této profese.

Vzhledem ke kladným ohlasům na témata ročníku 2014 byly i pro ročník 2015 zvolena témata z oblasti tzv. měkkých dovedností – Strategie, způsoby komunikace mezi týmy a Behaviorální předpoklady a dovednosti projektového manažera.

08_ucastnici_QMPM2015Pro ročník 2015 byl zvolen nový formát průběhu akce, přednášky tvořily pouze 1. den akce a většina z nich uvozovala témata navazujících skupinových workshopů uspořádaných v 2. dni akce. K výše uvedeným tématům tak proběhlo 6 hlavních příspěvků a 2 další doprovodné, na které navázaly dle zájmu účastníků akce 4 paralelně probíhající workshopy.

Úvod programu patřil p. Michaelovi Motalovi s příspěvkem „Jak rozpoznat vhodného projektového manažera“. V rámci příspěvku p. Motal seznámil účastníky se strukturou konkrétního komplexního on-line testu hodnotícího předpoklady projektového manažera.

Další příspěvek „Co lze vyčíst z pokročilé analýzy e-mailové komunikace týmu?“ p. Miloše Kudělky vtáhl účastníky akce do možnosti analýzy elektronické komunikace mezi týmy – jak např. z pohledu vyhodnocení četností, tak z pohledu komunikačních vazeb, které se v komunikaci samovolně tvoří apod.

Mimo hlavní témata akce patřil krátký příspěvek p. Vlastimila Poláčka o nových funkcích produktu MS Project 2016.

Dalším hlavním příspěvkem byl příspěvek p. Branislava Lacka „Komunikace v projektu při krizovém stavu“, v rámci kterého byly mimo jiné shrnuty všechny zásadní rozdíly běžného projektového řízení a krizového řízení.

Dopolední program završil p. Martin Sahula s příspěvkem „Projektová komunikace ve stylu sociálních sítí“, který seznámil účastníky s principy a možnostmi řízení projektu s pomocí sociálních sítí a rozdíly oproti klasickým způsobům komunikace mezi členy týmu a řízením projektu jako takovým.

09_Hyzl_triatlonistaPrvní popolední prostor sloužil jako obvykle speciálnímu hostu s příspěvkem mimo běžnou businessovou sféru projektových manažerů. Letos vystoupil s velice poutaným příspěvkem p. Jarda Hyzl, vícenásobný Ironman, několikanásobný národní (od dob ČSSR až do současnosti) mistr v triatlonu a trenér. V rámci svého hodinového příspěvku shrnul celou svou závodnickou kariéru, úspěchy ale i překážky a těžké situace, které musí vrcholový závodník v triatlonu zvládat.

Další odborný příspěvek p. Jana Doležala s názvem „Je úspěšný projekt individuálním úspěchem nebo důsledkem prostředí?“ seznámil účastníky s několika obecnými praktikami projektového řízení a jak jejich dodržování nebo nedodržování může ovlivnit průběh projektu.

Závěr hlavního programu tvořil příspěvek z oblasti obecného testování a testovacích metod pro ověřování osobnostních vlastností a předpokladů pro profesi projektového manažera. Paní Věra Marešová seznámila účastníky ve svém vystoupení s mezinárodní metodou testování Thomas. Prezentovala její jednotlivé části a pokrytí vůči požadovaným behaviorálním kompetencím projektového manažera dle certifikace IPMA.

V úplném závěru vystoupil p. Jiří Krátký se shrnutím výsledků 2. elektronického průzkumu o stavu projektového řízení v ČR.

Tak jako v posledních letech byl 1. den akce doplněn večerním oddychovým relaxačním cvičením a společenským večerním rautem. Účastníci akce také mohli absolvovat téměř 2 hodinovou večerní prohlídku skansenu Eden s odborným výkladem i ochutnávkou piva v místním minipivovaru.

Ráno 2. dne bylo pro zájemce uspořádáno další oddychové relaxační cvičení a současně proběhla volná přednáška p. Branislava Lacka o Janu Roháčovi z Dubé aneb i jak z historické legendy se dá poučit v oblasti projektového řízení.

IMG_0689Celý hlavní program 2. dne patřil paralelně probíhajícím workshopům navazujících na příspěvky prvního dne. Účastníci akce pod záštitou paní Věry Marešové, pana Michaela Motala, Branislava Lacka a Martina Sahuly dále ve skupinách detailně diskutovali prezentovaná témata nebo i zároveň absolvovali části konkrétních testů, které byly v 1. dnu pí. Marešovou a p. Motalem prezentovány.

Úplný závěr celé akce byl opět pro všechny společný a v rámci 1 hodiny byly prezentovány jednotlivými skupinami detailní výsledky proběhlých workshopů.

Za organizátory akce, viceprezident Společnosti pro projektové řízení ČR, Michal Opat, odborný garant akce.