Seznam řečníků je kompletní. Každou osobnost představíme postupně více na události na Facebooku


Branislav Lacko

Odbornou praxi v řízení projektů získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967 – 1990. Na VUT v Brně působí od roku 1991 na Fakultě strojního inženýrství, kde přednáší i navrhování automatizačních a řídicích projektů. Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na různých seminářích a konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech a autorem nebo spoluautorem několika odborných publikací. Pracuje jako externí lektor v řadě vzdělávacích firem, v Institutu celoživotního vzdělávání VUT nebo jako poradce ve firemních projektových týmech. Je zakládajícím členem Společnosti pro projektové řízení z.s. (SPŘ) a členem asociace českých rizikových manažerů CZRMA. Věnuje se problematice řízení rizik projektů. Je autorem metody pro analýzu rizik RIPRAN (v roce 2016 v Bruselu finalista Federal European Risk Manager Association AWARD) a spoluautorem metody pro predikci projektů DYPREP.

Vladimirs Ivanovs

Optimus Prime of the agiletransformer.com team of coaches, delivering agile transformation services based on pragmatic mix of contemporary approaches (Agile, Scrum, Lean, Kanban), traditional Project Management and soft skills. Co-author of a project management board game "Sea Wolf" developed by a Competent.PM team from Riga. Former Board member of LNPVA for 16 years, worked for large telecoms (TeliaSonera, Kinnevik/Tele2), was CIO in a global retail chain Hutchison/ASWatsons. Entrepreneur, managing an outstaffing company itsmdelivery.com and facilitating a Latvian-Ukrainian joint venture UAV.Tools to provide drone services in the B2B sector. Now creating workshops/games and presenting at conferences world-wide, training teams and transforming enterprises.

linkedin-256

Jan Doležal

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika). Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického a veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi“.

linkedin-256

Jan Slavík

Dříve jsem působil jako liniový projekťák, ale po 10 letech jsem si řekl, že toho už bylo dost a vydal jsem se hledat nové cesty v oblasti práce s lidmi, nejen při řízení projektů. K tomu hodně čtu, méně běhám, trochu přednáším a spoustu dalšího. Více na LinkedIn níže...

linkedin-256

Jan Lukačevič

V současné době je členem týmu, který se podílí na vývoji experimentálních zařízení pro misi Evropské vesmírné agentury ExoMars 2020. Dříve působil ve vedení vědeckých týmů MG Sprinter a PREDATOR zařazených do výukového programu ESA. Rozhovor s Janem si můžete pustit zde.

linkedin-256

Lukáš Hána

Lukáš Hána

Člen týmu, který stojí za best-sellerem Konec prokrastinace. Konzultant a lektor kurzů kritického myšlení. Zakladatel projektu krimys.cz. Spolu-autor kurzu kritického myšlení na VŠE.

linkedin-256

Mira Vlach

Od roku 2006 působí jako projektový manažer, lektor a konzultant. V rámci školení, poradenství a u příležitosti projektů spolupracoval s desítkami firem a jednotlivců, zaváděl např. projektovou kancelář ve firmě Green Gas DPB. Je členem Společnosti pro projektové řízení z.s. Je šťastný, když se jeho klientům a čtenářům daří efektivně využívat své zdroje a úspěšně dosahovat svých cílů. Pořádá setkání Projektového klubu v Ostravě a Praze, publikuje na mira-vlach.cz a rozvíjí službu banka-projektu.cz, která nabízí veřejnosti návody k realizaci častých typů projektů. Získal ocenění 2. místo Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2012.

linkedin-256

Michal Sikora

Dobrodruh, někdy zlodruh, který neustále hledá nové výzvy. V legendárním Cirku La Putyka vede projekty vymykající se očekávanému repertoáru. Black Black Woods je pětihodinové představení o dvou hercích bez akrobacie. HIT: Tell the difference je nárazem evropských profíků s rwandskými spontánními živly, co skáčou tři metry do vzduchu. V Honey se pak setkává estetika La Putyky s věhlasným Dejvickým divadlem, kde zmizely všechny lístky během prvních 15 minut. Michal je absolvent FAMU a ještě za studií založil společnost Lonely Production (www.lonelypro.cz), která se věnuje produkci žánrových filmů/seriálů a dokumentů. Jako lektor projektového řízení procestoval 15 zemí. A i přesto si pořád myslí, že toho dělá málo. Potřeboval by profackovat, ale zatím mu to záhadně prochází.

linkedin-256

Lukáš Liebich

Lukáš Liebich

Projektový manažer v globálním IT recruitmentu. Člen úzkého týmu vedoucího Toastmasters ve východní polovině Evropy. Česko-slovenský vítěz soutěže v inspirativních projevech a hodnocení (2015). Trenér soft-skills školení. Fanoušek Britney Spears.

linkedin-256

Zuzana Ježková

Jako expertka na psychologii a projektové řízení učí druhé používat psychologii pro řízení sebe sama i druhých. Sama odřídila přes 25 projektů a má certifikace IPMA, PMI i PRINCE2. Stála u zrodu projektu BE(e)PM, v němž propojuje techniky projektového řízení s informacemi o lidském mozku, psychice i týmové dynamice. Pomáhá lidem překonávat překážky, růst, efektivně používat mozek, prostě lépe žít i pracovat, a to prostřednictvím blogu Psychologické tipy, vzdělávacích kurzů a online koučování. Je autorkou e-knihy Hodina navíc každý den a spoluautorkou publikace Projektové řízení – Jak zvládnout projekty. Více informací na beepm.cz.

linkedin-256

Klára Zamazalová

Jsem vystudovaný informatik. Informatika a SW development je podle mě kolébkou PM. Svou profesní kariéru jsem započala ve firmě ABRA a.s, kde jsem se jako konzultant ERP systému dostala pod kůži firemním procesům. Pak se moje zaměření přesunulo k hlavnímu životnímu poslání – k reprodukci :) Během tohoto období jsem vystřídala pozici testera SW a pozici technické podpory v SW firmě. Když děti povyrostly, nakoukla jsem pod pokličku fungování korporátu. V automotive industry (Mubea) jsem dva roky pracovala jako desktop administrátor a poté jako site admin v Salzburgu. Nyní pracuji jako konzultant SW pro projektové řízení ve firmě Easy Software. V současnosti jsem zde také vedoucím oddělení Consultingu.

linkedin-256

Kateřina Rubišarová

Je certifikovaným specialistou na technologie Microsoft pro oblast řízení projektů (Project, SharePoint - Microsoft Certified IT Professional) a dále autorkou praktických školících kurzů. Také je certifikovaným projektovým manažerem PRINCE2 Practitioner. Implementacemi systémů na podporu projektového řízení se v roli konzultanta i projektového manažera zabývá od roku 2001. Má dlouholeté praktické zkušenosti s analýzou a návrhem business procesů projektového řízení, včetně jejich optimalizace ve vazbě na systémovou podporu. Díky hluboké znalosti produktů je schopná účelně provázat potřeby uživatelů s možnostmi nástroje a předat tuto znalost prostřednictvím školení nebo mentoringu. Má praktické zkušenosti s řízením projektů a portfolií a jejich systémové podpory v různých typech organizací, mezi něž patří Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o , Automotive Lighting, magistrát města Brna a řada dalších. Kromě řízení projektů se zabývá vědou a výzkumem v oboru Územního plánování.

linkedin-256